Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen järjestäminen mahdollisten sähkökatkojen aikana

Kaupungin tiedote koskien varhaiskasvatuksen ja opetustoimen järjestämistä mahdollisten sähkökatkojen aikana.
Ohjeistukset käydään kouluilla läpi oppilaiden kanssa kevätlukukauden käynnistyessä.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille