KORONA-VIRUS (COVID-19) – OHJEISTUS KOULUILLE 23.9.20

Tämä ohjeistus koskee kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Lähteenä ja pohjana on käytetty Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suosituksia
• THL- Lapset ja koronavirus


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle